Algemene verordening gegevensbescherming

Privacy-protocol van Erna Bisterbosch Ecologisch Hovenier

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Als tuinontwerp en hoveniersbedrijf hebben wij een wettelijke verantwoordingsplicht ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens van onze klanten.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy protocol wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door Erna Bisterbosch Ecologisch Hovenier en heeft alleen betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van hun klanten.

Wat zijn onze werkzaamheden?

We maken tuinontwerpen en/of beplantingsplannen. Daarnaast geven we groenadvies. Wij leggen beplantingen en bloemenweides aan en onderhouden deze ook. Wij leggen onderdelen van tuinen aan, zoals vijvers, stapelmuurtjes en pergola’s.

Welke gegevens hebben we hierbij nodig van onze klanten?

Om een goed advies/ontwerp te maken vragen we onze klanten naar hun naam, adresgegevens, mail en telefoonnummer(s). Een adres kan gebruikt worden om kadastrale kaarten op te vragen bij het Kadaster en op Bing maps/ Google Earth de situatie van de tuin en ligging van het huis te bekijken. De kaarten worden als onderlegger voor de te maken tekeningen gebruikt. Om een indruk te krijgen van de tuinsituatie worden soms ter plaatse foto’s en filmpjes van de tuin, ligging van het huis en omgeving gemaakt, zonder duidelijk herkenbare personen in beeld.

Waarom hebben we deze informatie nodig?

Bovenstaande gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de zakelijke overeenkomst die we sluiten met onze klant.

Wat wordt met deze gegevens gedaan?

Voor elke klant wordt een dossier aangemaakt zowel digitaal als van papier. In het digitale dossier zit de naam en adres gegevens, foto’s en films en het gemaakte ontwerp of advies. Het papieren dossier bevat naam en adres gegevens en het gemaakte ontwerp of advies.

Hoe worden gegevens bewaard en met wie worden gegevens gedeeld?

Digitale gegevens staan op een computer, externe harde schijf op ons bedrijf en op OneDrive. Deze gegevensdragers zijn met een wachtwoord en goed antivirusprogramma beveiligd. Gegevens op papier worden opgeborgen in een afsluitbare kast op ons bedrijf. Elk jaar worden naam en adresgegevens van facturen van klanten, uitgedraaid op papier naar Administratiekantoor Financi te Culemborg gestuurd ter controle en afsluiten van het boekjaar.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

De papieren en digitale tuindossiers blijven in principe aanwezig op ons bedrijf. Dit heeft te maken met het beheer, onderhoud en bijsturen van tuinen op verzoek van klanten vaak na langere tijd. De financiële administratie wordt wettelijk zeven jaar bewaard.

Met wie delen we gegevens?

Als hoveniersbedrijf werken we samen in een netwerk van groene bedrijven. Voor opdrachten die we gezamenlijk uitvoeren worden soms klantgegevens gedeeld. Dit wordt vooraf met klanten besproken.

Wanneer vragen we toestemming aan klanten voor het gebruik van gegevens?

Op onze offertes wordt toestemming gevraagd voor het gebruik van gegevens. Ook wordt aangegeven dat gegevens ingezien mogen worden en zo nodig verwijderd kunnen worden. Het verzoek van klanten om inzage of verwijdering van persoonlijke gegevens wordt binnen een maand afgehandeld.

Wat wordt er bewaard in de cookies op de websites?

E worden geen cookies gemaakt op de website.

Adres gegevens die via de contact pagina worden verstuurd worden evenmin op de site bewaard.

Waar is ons privacy-protocol zichtbaar?

Het protocol staat op onze website. Bij offertes wordt, op verzoek, het protocol meegestuurd.

Onze gegevens

Het tuinontwerp en hoveniers bedrijf Erna Bisterbosch Ecologisch Hovenier wordt geleid door Erna Bisterbosch

Adres:              Akkerstraat 1, 4116EW Buren

Tel.                  0344769087, 0628137686

Mail:                 info@bisterboschhovenier.nl

Website:          www.bisterboschhovenier.nl

Tekst op offerte

Privacy protocol

Door ons bedrijf Erna Bisterbosch Ecologisch Hovenier wordt zorgvuldig omgegaan met uw gegevens. Ons privacy protocol wordt, op uw verzoek, als bijlage bij deze offerte per mail of post aan u toegestuurd en is ook te zien via onze website. Persoonlijke gegevens kunnen altijd worden ingezien en zo nodig verwijderd worden. Met het tekenen van deze offerte geeft u toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens als naam en adres.